Strona główna MRoOZE


Chciałabym ułatwić dostęp wszystkich nauczycieli do Otwartych Zasobów Edukacyjnych, które według mnie będą wartościowe, wiarygodne i wypróbowane. Zbierałam je od początku 2010r. na platformie szkoleniowej OEIiZK, ale dostęp do niej mieli tylko nieliczni. Nauczyciele zgłaszali, że nie mogą w łatwy sposób wykorzystać linków do tych zasobów podczas pracy ze swoimi uczniami.
Na stronie/blogu będą łatwiej dostępne dla wszystkich.
Myślę, że zmieniająca się edukacja przy dostępnym wszędzie Internecie, mobilnym sprzęcie, wartościowych, wiarygodnych i wypróbowanych zasobach edukacyjnych, a przede wszystkim z MĄDRYMI, stale doskonalącymi się NAUCZYCIELAMI doprowadzi młode pokolenie do wiedzy, wartości i wychowa je na pożytek ich samych i całego społeczeństwa. Liczę na nauczycieli, że sami "sięgną do podstawowego narzędzia pedagoga zdolności tj. do samouctwa" (słowa prof. Andrzeja Góralskiego z APS) i zaszczepią ideę samouctwa swoim uczniom.
Z prawej strony przedstawiam zestaw linków do wartościowych portali, z których nauczyciele mogą czerpać pomysły i źródła do swoich lekcji - z podziałem na kompetencje kluczowe zapisanie w dokumencie Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w procesie uczenia się przez całe życie.
Ponieważ nasza szkoła funkcjonuje w podziale na przedmioty, dlatego pomysły nauczycieli na wypróbowane przez nich lekcje zamieściłam po lewej stronie.
Wszystkie materiały zamieszczane indywidualnie przez nauczycieli (w komentarzach) powinny być na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska(chyba, że ktoś zaznaczy inaczej).

Proszę pisać do mnie na adres: marostkowska@gmail.com

Uwaga: Na razie wiele materiałów do których odsyłam nie jest na wolnych licencjach i prawa do materiałów w nich zawartych są zastrzeżone, ale są wiarygodne i wartościowe, więc warto do nich sięgać. Z czasem proporcje się zmienią i te z zastrzeżonymi prawami będą usuwane; ale muszą powstawać nowe materiały na wolnych licencjach.
Zapraszam na szkolenia w
Zapraszam też na stronę jednej z pracowni OEIiZK, którą wspólnie redagujemy, czyli EduTIKację.
oraz na stronę WebQuest:


Oto przykład największych, najlepszych, naj,,, zasobów edukacyjnych, czyli KHANACADEMY i człowiek, który dał temu dziełu początek.
Edukacja Na Nowo