1. Język ojczysty

Biblioteka literatury polskiej w internecie - projekt badawczo-naukowy Uniwersytetu Gdańskiego
***********************************************************************************

Projekt Gutenberg - pierwsza cyfrowa Biblioteka na świecie (nie polska, ale są w niej tytuły polskie) warto zwrócić uwagę na audiobooki.
***********************************************************************************
Cyfrowa Biblioteka Narodowa, POLONA - cyfrowe zbiory Biblioteki Narodowej: czasopisma, książki, dokumenty życia społecznego (ulotki i odezwy), rękopisy, stare druki oraz zbiory ikonograficzne i muzykalia.
*********************************************************************************


Dawne pismo - super do nauki polskiego i historii.
*********************************************************************************

dLibra - pierwszy polski system do budowy bibliotek cyfrowych.
***********************************************************************************
E-lekcje, portal, blog Młodzieżowej Akcji Multimedialnej, wsparcie dla młodych redaktorów i ich nauczycieli. Jak sami piszą: "Chodzi o jak najlepsze qmanie mediów".
 Zajrzyj do Pomoce naukowe.
***********************************************************************************
aLibrary - serwis poświęcony wyłącznie twórczości amatorów.
***********************************************************************************
Elektroniczna Biblioteka, czyli portal bibliotekarzy i pracowników informacji

***********************************************************************************
eMultipoetry, to edukacyjny projekt poetycki realizowany z programu Unii Europejskiej Grundtvig. Projekt prowadzony jest przez instytucje kultury w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Grecji.
***********************************************************************************

LibriVox - darmowe książki mówione, dostępne w domenie publicznej.
***********************************************************************************
Nieszuflada - serwis poetów, prowadzony przez Fundację literatury w Internecie.
********************************************************************************
 
Open source edukacja, anglolęzyczne, nie tylko dla bibliotekarzy.
********************************************************************************
Piszmy.pl - społecznościowy serwis miłośników tworzenia literatury, który służy do zespołowego tworzenia treści literackich, głównie opowiadań i wierszy.
***********************************************************************************
Polska Biblioteka Internetowa - z założenia mająca wspierać rozwój edukacji poprzez stworzenie i utrzymanie narodowego, cyfrowego zbioru bibliotecznego, wspierana przez większość polskich uczelni.
*********************************************************************************** 
PRO ARTE - pismo redagowane przez studentów polonistyki i historii sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ideą czasopisma jest stwarzanie młodym twórcom możliwości prezentacji swoich utworów.
***********************************************************************************
Staropolska - serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej.
***********************************************************************************
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, tworzona w Katedrze Kulturoznawstwa, Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Gdańskim
***********************************************************************************
Wirtualne Muzea Podkarpacia: w tym - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej; Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum- Zamek w Łańcucie. W każdym muzeum wirtualne zwiedzanie, obiekty 3D i multimedia.
***********************************************************************************
WITRYNA CZASOPISM - najlepsze źródło informacji o współczesnym czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym, a w niej Katalog Czasopism Kulturalnych.
***********************************************************************************

Wolne Lektury - projekt prowadzony przez fundację Nowoczesna Polska; udostępnia w swoich zbiorach lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i które trafiły już do domeny publicznej. Warto zwrócić uwagę na udostępnione audiobooki.
***********************************************************************************
Wspieramy Polską Młodą Twórczość - serwis młodzieżowy poświęcony promocji twórczości nastoletnich twórców.
***********************************************************************************
Zeszyty literackie - kwartalnik ukazujący się od roku 1990, a powstały osiem lat wcześniej w Paryżu. Dba o scalenie literatury emigracyjnej i krajowej.
***********************************************************************************
Autorskie strony literackie prowadzone przez literatów lub ich miłośników
Ernest Bryll - strona prowadzona przez pisarza, odpowiada na listy czytelników.
Agata Christie - strona prowadzona przez wydawnictwo Prószyński i S-ka.
Zbigniew Herbert - strona przygotowana przez Piotra Rykaczewskiego, przedstawiającego się jako „herbertolog- amator”.
Camilla Lackberg - jej strona i blog.
Czesław Miłosz - strona przygotowana przez Wydawnictwo Znak.
Małgorzata Musierowicz - strona prowadzona przez autorkę.
***********************************************************************************

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 
Definicja:
Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
Kompetencja komunikacyjna jest wynikiem opanowania języka ojczystego, nieodłącznie związanego z rozwojem indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających interpretację świata i relacje z innymi ludźmi. Porozumiewanie się w języku ojczystym wymaga od osoby znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka. Obejmuje ona świadomość głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego zakresu tekstów literackich i innych, głównych cech rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz świadomość zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach.
Osoby powinny posiadać umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, a także obserwowania swojego sposobu porozumiewania się i przystosowywania go do wymogów sytuacji. Kompetencja ta obejmuje również umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.
Pozytywna postawa w stosunku do porozumiewania się w ojczystym języku obejmuje skłonność do krytycznego i konstruktywnego dialogu, wrażliwość na walory estetyczne oraz chęć ich urzeczywistniania oraz zainteresowanie kontaktami z innymi ludźmi. Wiąże się to ze świadomością oddziaływania języka na innych ludzi oraz potrzebę rozumienia i używania języka w sposób pozytywny i odpowiedzialny społecznie.