5. Uczenie się

Archiwum Internetu Universal access to all knowledge - Niesamowite! Największe internetowe archiwum zasobów multimedialnych - można np. sprawdzić historię szkolnej strony WWW
***********************************************************************************
Publikacja Krzysztofa Siewicza "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne", która wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące badania naukowe.
***********************************************************************************
Connexions - portal edukacyjny, wszystkie dziedziny, publikacje dużych książek, po angielsku.
*********************************************************************************** 
Curriki - drobne materiały dla nauczycieli, na poziomie szkoły średniej, niewiele po polsku.
 ***********************************************************************************
DeltaMi - portal popularnonaukowy miesięcznika "Delta" (wydawany przez matematyków, fizyków i informatyków Uniwersytetu Warszawskiego - większość artykułów w postaci elektronicznej, do wykorzystania bezpośrednio na lekcje lub kółka), warto, wiele ciekawych rzeczy z matematyki i nauk przyrodniczych.

 ***********************************************************************************

EduTuba - otwarta biblioteka materiałów edukacyjnych opracowanych w ramach programów Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 ***********************************************************************************

Federacja Bibliotek Cyfrowych a w niej zestawienie polskich bibliotek cyfrowych

***********************************************************************************

KHANACADEMY - Niewyobrażalnie duże zasoby edukacyjne, przykład tego co mogą zdziałać ludzie dobrej woli dla edukacji.
***********************************************************************************
*********************************************************************************
Model SAMR 

Ruben Puentedura o stosowaniu modelu SAMR

i o wpływie modelu SAMR (2gi film)

Po polsku Tekst opisujący model SAMR z przykładami

*********************************************************************************
OER Commons - repozytorium materiałów edukacyjnych nauczycieli z całego świata, niewiele polskich.
***********************************************************************************

ODP - Największy i najpełniejszy katalog stron internetowych, stworzony i zarządzany przez redaktorów-ochotników, jeszcze polska wersja w powijakach
***********************************************************************************
The Peeragogy - darmowy podręcznik do wzajemnego uczenia się jak stosować TIK w edukacji.
***********************************************************************************
Polska Szkoła została stworzona przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz MEN dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem. Może wspierać nie tylko nauczycieli polonijnych.
***********************************************************************************
Włącz Polskę - zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci polskich uczących się za granicą; można utworzyć z nich własny podręcznik. 
***********************************************************************************
Spryciarze.pl - pytaj, odkrywaj, dodawaj filmy wideo - dużo pomysłów, zabawy i nauki.
***********************************************************************************

WolframAlpha - podstawy wiedzy z matematyki i nauk przyrodniczych, po angielsku.
***********************************************************************************
 Otwarte zasoby edukacyjne - poziom akademicki
***Warte zapoznania się z nimi przez nauczycieli i ambitnych uczniów***
arXiv.org - otwarty dostęp do 831.335 (26 III 2013) e-druków z fizyki, matematyki, informatyki, biologii, finansów, Statystyki..MIT (Massachusetts Institute of Technology) - pierwsza uczelnia publikująca otwarte materiały edukacyjne i kursy w Internecie.
Przewodnik po otwartej nauce - do ściągnięcia 94 stronicowy.
Otwórz książkę - cyfrowa kolekcja książek udostępnionych publicznie przez ich autorów, polskich naukowców (sierpień 2011 - 88 książek w kolekcji).
Ważniak - studia informatyczne na Uniwersytecie Warszawskim, do korzystania przez studentów i wykładowców.
ICM - a w nim Wirtualna Biblioteka Nauki, Laboratoria Eksperymentalne itp.
Otwarte Zasoby Edukacyjne AGH w Krakowie.
***********************************************************************************

Wikipedia - wolna encyklopedia, czytaj rozważnie, poprawiaj! 
WikiEdukator - dla nauczycieli , ale po angielsku.
Wikimedia Commons - repozytorium wielu milionów multimediów, które każdy może rozwijać.
Wikibooks -  biblioteka wolnych podręczników, które każdy może redagować.
Wikiźródła -  wolne repozytorium tekstów źródłowych oraz ich tłumaczeń. W polskich Wikiźródłach jest obecnie kilkanaście tysięcy tekstów należących do domeny publicznej lub dostępne na wolnej licencji.
Wikicytaty - projekt gromadzący cytaty, sentencje i maksymy.
Wikisłownik - polska wersja wolnego słownika online.
 ***********************************************************************************
Wyszukiwanie zasobów na wolnych licencjach innych niż Wikipedia

 Musopen - kolekcja plików audio utworów klasycznych w domenie publicznej.
 Open Clip Art - biblioteka klipartów

Flickr - serwis do wyszukiwania zdjęć i grafik na licencjach CC z kilkudziesięciu milionów tam zgromadzonych.

FlickrCC - wyszukiwanie zdjęć z edytorem do zapisania na nich autora i linku do miejsca publikacji
              Blip - gromadzi filmy (podobnie do YouTube), ale o wolnym dostępie. 
  Slideshare - gromadzi i pozwala umieszczać prezentacje i inne dokumenty.
 Jamendo - pobieranie i dzielenie się muzyką.
***********************************************************************************

5. Umiejętność uczenia się
Definicja:
„Umiejętność uczenia się” to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach - w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
W sytuacji, kiedy uczenie się skierowane jest na osiągnięcie konkretnych celów pracy lub kariery, osoba powinna posiadać znajomość wymaganych kompetencji, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. We wszystkich przypadkach umiejętność uczenia się wymaga od osoby znajomości i rozumienia własnych preferowanych strategii uczenia się, silnych i słabych stron własnych umiejętności i kwalifikacji, a także zdolności poszukiwania możliwości kształcenia i szkolenia się oraz dostępnej pomocy lub wsparcia.
Umiejętność uczenia się wymaga po pierwsze nabycia podstawowych umiejętności czytania, pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych koniecznych do dalszego uczenia się. Na podstawie tych umiejętności, osoba powinna być w stanie docierać do nowej wiedzy i umiejętności oraz zdobywać, przetwarzać i przyswajać je. Wymaga to efektywnego zarządzania własnymi wzorcami uczenia się, kształtowania kariery i pracy, a szczególnie wytrwałości w uczeniu się, koncentracji na dłuższych okresach oraz krytycznej refleksji na temat celów uczenia się. Osoby powinny być w stanie poświęcać czas na samodzielną naukę charakteryzującą się samodyscypliną, ale również na wspólną pracę w ramach procesu uczenia się, czerpać korzyści z różnorodności grupy oraz dzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami. Powinny one być w stanie organizować własny proces uczenia się, ocenić swoją pracę oraz w razie potrzeby szukać rady, informacji i wsparcia.
Pozytywna postawa obejmuje motywację i wiarę we własne możliwości w uczeniu się i osiąganiu sukcesów w tym procesie przez całe życie. Nastawienie na rozwiązywanie problemów sprzyja zarówno procesowi uczenia się, jak i zdolności osoby do pokonywania przeszkód i zmieniania się. Chęć wykorzystywania doświadczeń z życia i uczenia się, a także ciekawość w poszukiwaniu możliwości uczenia się i wykorzystywania tego procesu w różnorodnych sytuacjach życiowych to niezbędne elementy pozytywnej postawy.