7. Przedsiębiorczość


CreativeCommons Polska - udostępniaj swoją twórczość na jasnych, przyjaznych zasadach. Poznaj twórczość innych i swobodnie z niej korzystaj.
Creative Commons - prezentacja Justyny Hofmokl i Kamila Śliwowskiego, w prezi (nieco trzeba poczekać, aż się ściągnie).
Plakat o licencjach CreativeCommons w przystępnej formie do wydrukowania.
Ikonki licencji w różnych formatach ze strony CC oraz z Wikimedii.
Serwis FlickrCC służący do wyszukiwania grafiki z licencją na publikację na stronie internetowej oraz do dodawania do fotografii informacji o autorze, miejscu pobrania i zasadach na jakich jest udostępniona
***********************************************************************************
Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi.
 ***********************************************************************************
Interpretacja prawna na temat licencji CC - warunek niekomercyjny.
 ***********************************************************************************
Pierwsza pomoc w prawie autorskim
***********************************************************************************
morgueFile Free License - inny rodzaj wolnej licencji. udostępnione zdjęcia - fotografie do dowolnego użytku na licencji morgueFile.
***********************************************************************************
Prawo autorskie a technologia informacyjna - krótki przewodnik dla nauczycieli
Prawo autorskie i wolne licencje - Krzysztof Siewicz.
Anatomia wolnych licencji - wydane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
Wyjaśnienie na temat dozwolonego użytku - opracowanie Beaty Matejesiek-Rodriguez na zlecenie KOE.
***********************************************************************************
Spisek żarówkowy - nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności, warto obejrzeć dokładnie, wiele spraw społecznych i związanych z przedsiębiorczością wyjaśnia.
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
Definicja:
Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowią one wsparcie dla indywidualnych osób nie tylko w ich codziennym życiu prywatnym i społecznym, ale także w ich miejscu pracy pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i zdolność wykorzystywania szans; są podstawą bardziej konkretnych umiejętności i wiedzy potrzebnych tym, którzy podejmują przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub handlowym lub w nich uczestniczą. Powinny one obejmować świadomość wartości etycznych i promować dobre zarządzanie.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
Konieczna wiedza obejmuje zdolność identyfikowania dostępnych możliwości działalności osobistej, zawodowej lub gospodarczej, w tym szerszych zagadnień stanowiących kontekst pracy i życia ludzi, takich jak ogólne gospodarki, a także szanse i wyzwania stojące przed pracodawcami i organizacjami.
Osoby powinny również być świadome zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami oraz tego, w jaki sposób mogą one wywoływać pozytywne zmiany, np. poprzez sprawiedliwy handel lub przedsięwzięcia społeczne.
Umiejętności odnoszą się do proaktywnego zarządzania projektami (co obejmuje np. planowanie, organizowanie, zarządzanie, kierowanie i zlecanie zadań, analizowanie, komunikowanie, sporządzanie raportów, ocenę i sprawozdawczość), skutecznej reprezentacji i negocjacji oraz zdolności zarówno pracy indywidualnej, jak i współpracy w zespołach. Niezbędna jest umiejętność oceny i identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a także oceny ryzyka i podejmowania go w uzasadnionych przypadkach.
Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się inicjatywnością, aktywnością, niezależnością i innowacyjnością zarówno w życiu osobistym i społecznym, jak i w pracy. Obejmuje również motywację i determinację w kierunku realizowania celów, czy to osobistych, czy wspólnych, zarówno prywatnych jak i w pracy.