4. Informatyka

Pierwsze kroki do tworzenia i publikowania otwartych zasobów edukacyjnych

 *****

Jak stworzyć dobrą prezentację? PowerPoint Kocham Cię! według P. Peszko i dalej wszystko o prezentacjach


http://appinventor.mit.edu/explore/ - na Androidy (telefony i tablety) z MIT
Materiały po polsku od Mistrzów Kodowania

*****
http://code.org/learn
Godzina kodowania od 9 do 15 grudnia 2013, ale wspaniałe materiały do uczenia się programowania zostaną na zawsze.
*****
http://grafmag.pl/artykuly/banki-z-darmowymi-zdjeciami/
Banki z darmowymi zdjęciami, na licencji CC0, między innymi pixabay.com i kilkadziesiąt innych.

 ***** 
100 lecie IBM - kawał historii informatyki - film na YouTube trwa 13 min
*****
Metody numeryczne - Opis i pokaz 4 metod numerycznych na poziomie szkoły średniej
*****
Informatyka bez komputera: http://jasijoasia.edu.pl
*****
Bezpłatne aplikacje, gry do budowania środowisk edukacyjnych, sporo linków (projekt MAGICAL)
*****

Scratch - polecam do nauki programowania, od maluchów do młodzieży w gimnazjum (a nawet w liceum - daje się inne zadania). Programuje się w sposób wizualny, intuicyjny, a do tego można czerpać z zasobów całej społeczności scratch'owej na portalu społecznościowym; wszystko jest darmowe, stworzone przez środowisko największej technicznej uczelni w USA czyli MIT. Pliki trzyma się "w chmurze". Scratch został spolszczony. Wsparcie po polsku na stronie SCRATCH'a (na razie VIII 2011 tylko pierwsze kroki). Materiały po polsku można też znaleźć na portalu enauczanie. Sporo można się też nauczyć z blogu na Onecie.
*****
Platformy zdalnego uczenia się
http://eklasa.oeiizk.waw.pl/
Platforma edukacyjna "eklasa" Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
*****
IT Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.
*****
Prawo autorskie? OK - dla gimnazjalistów i ich nauczycieli stworzona strona ucząca podstaw prawa autorskiego w codziennych szkolnych sytuacjach.
 *****
MAIN - Młodzieżowa Akademia Informatyczna, świetne zadania na różnych poziomach, sprawdzaczki.
*****
Platforma YoungCoder jest źródłem wiedzy o algorytmice i programowaniu. Obejmuje swoim zakresem języki programowania: C, C++, Pascal, oraz JAVA.
*****
Wolne oprogramowanie do tablic interaktywnych po polsku, umożliwiające przygotowywanie lekcji w domu, bez konieczności siedzenia przy komputerze w szkole przy tablicy.
*****
http://www.edutopia.org/blog/15-ways-teaching-students-coding-vicki-davis?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=blog-vicki-15-teach-coding-split-image
EduTopia, ponad 15 sposobów uczenia programowania, wiele ciekawych linków

*****
4. Kompetencje informatyczne
Definicja:
Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
Kompetencje informatyczne wymagają solidnego rozumienia i znajomości natury, roli i możliwości TSI w codziennych kontekstach: w życiu osobistym i społecznym, a także w pracy. Obejmuje to główne aplikacje komputerowe – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, przechowywanie informacji i posługiwanie się nimi – oraz rozumienie możliwości i potencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych (poczta elektroniczna, narzędzia sieciowe) do celów pracy, rozrywki, wymiany informacji i udziału w sieciach współpracy, a także do celów uczenia się i badań. Osoby powinny także rozumieć, w jaki sposób TSI mogą wspierać kreatywność i innowacje, a także być świadome zagadnień dotyczących prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji oraz zasad prawnych i etycznych mających zastosowanie przy interaktywnym korzystaniu z TSI.
Konieczne umiejętności obejmują zdolność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania w krytyczny i systematyczny sposób, przy jednoczesnej ocenie ich odpowiedniości, z rozróżnieniem elementów rzeczywistych od wirtualnych przy rozpoznawaniu połączeń. Osoby powinny posiadać umiejętności wykorzystywania narzędzi do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług oferowanych w Internecie, wyszukiwania ich i korzystania z nich; powinny również być w stanie stosować TSI jako wsparcie krytycznego myślenia, kreatywności i innowacji.
Korzystanie z TSI wymaga krytycznej i refleksyjnej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz odpowiedzialnego wykorzystywania mediów interaktywnych. Rozwijaniu tych kompetencji sprzyja również zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach w celach kulturalnych, społecznych lub zawodowych.