3. Matma, nauka


KHANACADEMY - Ponad wszystkie zasoby
oraz


Inne zasoby do skorzystania:
Na wolnej licencji - strona z  filmami, konspektami lekcji, materiałami informacyjnymi pn: Sciśle fajne lekcje.

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - "Głównym założeniem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego, ponadregionalnego i multidyscypinarnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych".

Google scholar - wpisz hasło i szukaj w Google

***************************************************************************************


Saylor.org rozbudował się o bibliotekę ponad 3000 Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz odnośników do artykułów, wideo i 124 pełnych podręczników.
***************************************************************************************
Astronomia
***************************************************************************************

Ściągnij program Google Earth, w którym dzięki funkcji Sky zarówno astronomowie, jak i zwykli obserwatorzy nieba mogą mieć miliony gwiazd i galaktyk w zasięgu ręki.
*********************************

Google Moon czyli księżyc w Googlach.
*********************************

AstroJaWil - program Jamusza Wilanda do poznawania astronomii, mnóstwo materiałów, freeware.
*********************************

Bradford Robotic Telescope - szkolny teleskop, fotografowanie obiektów, po angielsku.
*********************************
Celestia - encyklopedia astronomii amatorskiej.
*********************************

EU-HOU - interaktywny program nauczania astronomii w szkołach w wersji polskiej.
*********************************
HubbleSite - oficjalna strona o teleskopie Hubble'a, a w niej do ściągnięcia Orion’s Survivor Gam.
*********************************
Krakow.astronomia.pl - linki do organizacji astronomicznych z okolic Krakowa oraz do pobrania programy komputerowe.

Dynamiczne diagramy, tu nasz Układ Słoneczny, ciekawie przedstawiony.
*********************************

Mikro obserwatorium - inny teleskop szkolny, po angielsku.
*********************************

Obserwatorium Astronomiczne na Suhorze - dużo ciekawych linków pod nazwą Dla nauczycieli.
*********************************
Rysowanie map nieba - free software po angielsku
*********************************

SkyView The Internet's Virtual Telescope - internetowa baza obrazów nieba, po angielsku.
*********************************
Space Today Online - dużo zasobów, po angielsku
*********************************
Stellarium to darmowe, otwarte komputerowe planetarium. Dzięki niemu można oglądać realistyczne niebo w 3D, zupełnie tak, jakby patrzeć gołym okiem, przez lornetkę lub teleskop, wersja polska.
***************************************************************************************
Biologia
****************************************************************************
PhET - projekt Uniwersytetu w Colorado, symulacje z biologii - biblioteka symulacji na licencjach CC BY lub GNU (jest spis po polsku).
*********************************
Biologia, portal na Wikipedii; na dole dołączone linki do materiałów biologicznych dostępnych na stronach Wikibooks.
*********************************
Biolog.pl - ogólnopolski dziennik oraz naukowy portal społecznościowy.
*********************************
****************************************************************************
Chemia
****************************************************************************

Delicje chemiczne - doświadczenia i eksperymenty chemiczne.
*********************************
PhET - projekt Uniwersytetu w Colorado, symulacje z chemii - biblioteka symulacji na licencjach CC BY lub GNU (jest spis po polsku).
*********************************
WebElements - układ okresowy pierwiastków.
****************************************************************************
Fizyka

****************************************************************************
 
Gra fizyczna, płatna, ale wersja demo może dużo uczniom pomóc w zakresie zrozumienia praw fizyki (kinematyki i dynamiki). 
*********************************
OSP open source physics - Fizyka, otwarte zasoby edukacyjne, po angielsku
*********************************
PhET - projekt Uniwersytetu w Colorado, symulacje z fizyki - biblioteka symulacji na licencjach CC BY lub GNU (jest spis po polsku).
 *********************************
Spryciarze.pl - można znaleźć wiele nieszablonowych doświadczeń, np. film podpalanie papieru za pomocą latarki.
****************************************************************************
Geografia
****************************************************************************

Geocube - na 6 ścianach sześcianu wybiera się dział geografii, aby przeczytać i obejrzeć najciekawsze zdjęcia i filmy związane z danym zagadnieniem.
*********************************
Geoportal - udostępniający użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie żądanych informacji.
*********************************
Geosfera.pl - polecany przez nauczycielkę geografii z liceum, szczególnie ciekawostki geograficzne
*********************************
Natura 2000 a turystyka - z materiałami dotyczącymi Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 i turystyki przyjaznej środowisku.
*********************************
Obszary Natura 2000 - masa linków.
*********************************
PhET- projekt Uniwersytetu w Colorado, symulacje z geografii (nauka o Ziemi) - biblioteka symulacji na licencjach CC BY lub GNU (jest spis po polsku).

****************************************************************************
Matematyka

**************************************************************************** 
Artykuł prof. Macieja Sysło - Komputery, informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu matematyki.
*********************************
Filmy zrobione przez CKE (z funduszy unijnych) pn: MATMA. Zobacz, jakie to proste. Na komercyjnej stronie 77 filmików do przejrzenia.
*********************************
 Delicje matematyczne, po angielsku, ale wiadomo o co chodzi.
 *********************************
DeltaMi - portal popularnonaukowy miesięcznika "Delta" (wydawany przez matematyków, fizyków i informatyków Uniwersytetu Warszawskiego - większość artykułów w postaci elektronicznej, do wykorzystania bezpośrednio na lekcje lub kółka), warto, wiele ciekawych rzeczy z matematyki i nauk przyrodniczych.
*********************************
Portal matematyczny, cel uczyć się matematyki łatwo i przyjemnie.
*********************************
Mathtrain.TV - portal, w którym uczniowie uczą swoich kolegów, tworząc dla nich filmy - pomysł, który warto wypróbować - taka mini KHANACADEMY?

*********************************
********************************* 


Matematyczne Zoo. Serwis prezentuje materiał dla szkoły podstawowej podzielony na klasy. Te z kolei posiadają kategorie tematyczne prezentujące ważniejsze działy matematyczne
*********************************
PhET- projekt Uniwersytetu w Colorado, symulacje z geografii (nauka o Ziemi) - biblioteka symulacji na licencjach CC BY lub GNU (jest spis po polsku).
*********************************
Uczę się - portal do nauki matematyki i informatyki. Materiały tworzone przez matematyków i informatyków, w większości z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego. 
 *********************************
 WolframAlpha - podstawy wiedzy z matematyki.
****************************************************************************
Przykłady materiałów edukacyjnych na YouTube
***********************************************************************************
Galaktyki, Wszechświat.
Supernowa, eksplozja.
Prezentacja efektu Weissenberga.
Efekt Dopplera.
Działanie, schematy elektrowni atomowej.
Efekt Meissnera.
Wyniki wyszukiwania dla hasła matematyka.
Wyniki wyszukiwania dla hasła chemia.
Molekularna wizualizacja DNA.
Replikacja wirusa HIV.
Osmoza.
***************************************************************************************
3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
Definicja:
A. Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. Kompetencje matematyczne obejmują – w różnym stopniu – zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).
B. Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
A. Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki obejmuje solidną umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, głównych operacji i sposobów prezentacji matematycznej, rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.
Osoba powinna posiadać umiejętności stosowania głównych zasad i procesów matematycznych w codziennych sytuacjach prywatnych i zawodowych, a także śledzenia i oceniania ciągów argumentów. Powinna ona być w stanie rozumować w matematyczny sposób, rozumieć dowód matematyczny i komunikować się językiem matematycznym oraz korzystać z odpowiednich
pomocy.
Pozytywna postawa w matematyce opiera się na szacunku dla prawdy i chęci szukania przyczyn i oceniania ich zasadności.
B. W przypadku nauki i techniki, niezbędna wiedza obejmuje główne zasady rządzące naturą, podstawowe pojęcia naukowe, zasady i metody, technikę oraz produkty i procesy techniczne, a także rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody. Kompetencje te powinny umożliwiać osobom lepsze rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z teorii i zastosowań naukowych oraz techniki w społeczeństwach w sensie ogólnym (w powiązaniu z podejmowaniem decyzji, wartościami, zagadnieniami moralnymi, kulturą itp.).
Umiejętności obejmują zdolność do wykorzystywania i posługiwania się narzędziami i urządzeniami technicznymi oraz danymi naukowymi do osiągnięcia celu bądź podjęcia decyzji lub wyciągnięcia wniosku na podstawie dowodów. Osoby powinny również być w stanie rozpoznać niezbędne cechy postępowania naukowego oraz posiadać zdolność wyrażania wniosków i sposobów rozumowania, które do tych wniosków doprowadziły.
Kompetencje w tym obszarze obejmują postawy krytycznego rozumienia i ciekawości, zainteresowanie kwestiami etycznymi oraz poszanowanie zarówno bezpieczeństwa, jak i trwałości, w szczególności w odniesieniu do postępu naukowo-technicznego w kontekście danej osoby, jej rodziny i społeczności oraz zagadnień globalnych.