8. Kultura


Centrum Nauki Kopernik - chce wspierać nauczycieli i motywować uczniów do nauki.
***********************************************************************************
Europeana jest zaufanym źródłem zawierającym dziedzictwo kulturowe, udostępnione przez Europeana Foundation i wiele europejskich instytucji kultury i partnerów. To prawdziwe dzieło zespołu.
***********************************************************************************
Kampinowski Park Narodowy - ścieżki edukacyjne, masę materiału edukacyjnego.
***********************************************************************************
Kula - Kultura w sieci dla dzieci; materiały edukacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
***********************************************************************************
Projekt "Kultura remiksu" przygotuje młodych ludzi do twórczego i krytycznego korzystania z mediów i nowoczesnych technologii dzięki serii warsztatów medialnych składających się z dwóch części: remiksy słowno-muzyczne oraz spoty filmowe w kampaniach społecznych. Częścią projektu będzie przeprowadzenie mini-kampanii społecznej promującej czytelnictwo.

***********************************************************************************
http://legalnakultura.pl/pl
Legalna kultura wraz z legalną bazą źródeł
***********************************************************************************

Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej jak piszą sami o sobie: "W Repozytorium Cyfrowym Filmoteki Narodowej umożliwiamy nie tylko wolny dostęp do polskich filmów, lecz także do bogatych opisów opartych na oryginalnych dokumentach archiwalnych, artykułach prasowych oraz komentarzach ekspertów z różnych dziedzin. Naszym zadaniem jest umieszczenie filmów w jak najszerszym kontekście historyczno-filmowym, dostarczenie rzetelnych informacji na ich temat i umożliwienie łatwego odnalezienia poszukiwanych pozycji, tematów, historycznych wydarzeń i osób".
***********************************************************************************
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie - Materiały edukacyjne atrakcyjnie prezentowane na stronie Muzeum F. Chopina w Warszawie.
 ***********************************************************************************
Muzeum Powstania Warszawskiego - edukacja i kultura na stronie muzeum. Przedstawiona bogata oferta edukacyjna dla wszystkich poziomów nauczania.
***********************************************************************************
Narodowy Instytut Audiowizualnyinstytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa - audiowizualnego - warto!
***********************************************************************************
Qlturka.pl - serwis internetowy dziecko i kultura.
***********************************************************************************
Samper - zdjęcia lotnicze, mapy, albumy, scenariusze zajęć, bogactwo materiałów edukacyjnych.

***********************************************************************************
http://www.otwartezabytki.pl/
Zaproszenie do współtworzenia otwartych zabytków. Aktualnie ponad 70 tys. zabytków w bazie.

***********************************************************************************
OtwartaZacheta.pl – portal prezentujący zasoby Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, takie jak dzieła z kolekcji, materiały edukacyjne, dokumentacje wystaw i wernisaży, wybrane teksty z katalogów i gazet towarzyszących wystawom, a także filmy. Zbudowany jest w oparciu o system i-Art zaprojektowany przez firmę Emo Group do publikacji treści multimedialnych w internecie. Dzięki rozbudowanym funkcjom przeszukiwania jest to wygodne narzędzie do przeglądania zbiorów online, odnajdywania informacji o artystach, ich dziełach i wystawach w Zachęcie. Strona Otwarta Zachęta kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych sztuką współczesną, a także badaczy przeprowadzających kwerendy, nauczycieli poszukujących pomocy dydaktycznych, studentów i uczniów.
***********************************************************************************
Muzeum w Wilanowie - z dużą przestrzenią edukacyjną, warto korzystać.
***********************************************************************************
Wirtualne Muzea Podkarpacia: w tym - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej; Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum- Zamek w Łańcucie. W każdym muzeum wirtualne zwiedzanie, obiekty 3D i multimedia.
***********************************************************************************  
Zabawnik powstał w ramach projektu „Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r. Treść Zabawnika udostępniana jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0, co oznacza, że można ją swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać.
***********************************************************************************

8. Świadomość i ekspresja kulturalna
Definicja:
Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
Wiedza kulturalna obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Obejmuje ona podstawową znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym współczesnej kultury popularnej. Niezbędne jest rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników estetycznych w życiu codziennym.
Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, jak i ekspresję: wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności. Umiejętności obejmują również zdolność do odniesienia własnych punktów widzenia w zakresie twórczości i ekspresji do opinii innych oraz rozpoznawania i wykorzystywania społecznych i ekonomicznych szans w działalności kulturalnej. Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych.
Dogłębne zrozumienie własnej kultury oraz poczucie tożsamości mogą być podstawą szacunku i otwartej postawy wobec różnorodności ekspresji kulturalnej. Pozytywna postawa obejmuje również kreatywność oraz chęć pielęgnowania zdolności estetycznych poprzez wyrażanie siebie środkami artystycznymi i udział w życiu kulturalnym.