2. Języki obce

Blog poświęcony nauce języka angielskiego z serią lekcji na temat "English Conversation - Question and Answer by Topic".
Daily English Conversation Practice – Questions and Answers by Topic.

 *********************************************************************************** 

Zbiorcza strona do otwartych zasobów edukacyjnych w języku angielskim, rozwiń OER Materials
 ***********************************************************************************
 CNN - strona serwisu CNN - źródło materiałów video dla grup od B1/B2
 ***********************************************************************************
Creativity - strona zawierająca najlepsze, często kontrowersyjne, filmy reklamowe.
***********************************************************************************
Diki - Multimedialny słownik języka angielskiego, Diki, nie tylko tłumaczy, ale i uczy. Słówka z Diki możesz dodawać do systemu powtórek w internetowej szkole języka angielskiego eTutor.
Learn English Naturally - naprawdę świetna strona z setkami ćwiczeń do słuchania.
***********************************************************************************
Moving Images - z archiwum Internetu - archiwalne filmy, kreskówki, filmy dokumentalne i inne materiały video.
*********************************************************************************** 
Real English - doskonała strona z filmikami stworzonymi specjalnie do nauki języka angielskiego od poziomu A1 do B2/C1.
***********************************************************************************

Syntezator mowy - świetny, polecam.

***********************************************************************************
Watch, Learn, Speak - świetne scenki do samodzielnej nauki.
*********************************************************************************** 


Poradnik, jak nauczyć się języka obcego - 138 stron do przeczytania, ale warto.
 Słowniki angielskie:
MEGAsłownik - nowy projekt, który jest świetną konkurencją dla powszechnie już znanego i używanego ling.pl.
Leksyka - słownik angielsko- polski i polsko-angielski. Przykłady słówek w zdaniach. Inne języki np. niemiecki, francuski.
Longman Dictionary of Contemporary English Online.
Słownik angielsko-polski i polsko angielski, podane przykładowe konteksty.
Bardzo obszerny słownik on line + encyklopedia.
Słownik polsko- angielski i angielsko-polski, duży zasób słów, ponadto definicje i wymowa angielska.
Słownik finansowy polsko - angielski.
Słownik obrazkowy, trochę bardziej zaawansowany.
Internetowy translator, przekłada z angielskiego na różne jego dialekty.
Obszerny słownik angielski, niemiecki hiszpański i francuski.
Slownik angielsko-angielski.
Slang amerykanski. Slownik angielsko-angielski.
Słownik slangu i mowy potocznej.
 

Język niemiecki 
Słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski, a także niemiecko-angielski i angielsko-polski. Pomocny do szybkiego wynajdywania słówek.
Słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski.
Bogaty słownik niemiecko-niemiecki podający znaczenia, ale również synonimy, antonimy, przykłady itp.
Strona z dużą ilością idiomów i zwrotów, bardzo przydatna przy wykonywaniu tłumaczeń.
Niemiecka Wikipedia; strona przydatna przede wszystkim przy sprawdzaniu form gramatycznych.
Podstawy gramatyki, przydatne zwłaszcza w pracy z dziećmi.
Artykuły, ćwiczenia gramatyczne i testy on-line.
Wyszukiwarka synonimów; podaje również słowa zawierające poszukiwaną frazę (np. Hand - Handlung) 2. Porozumiewanie się w językach obcych
Definicja:

Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby. Porozumiewanie się w obcych językach wymaga również takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych. Stopień opanowania języka przez daną osobę może być różny w przypadku czterech kompetencji językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) i poszczególnych języków oraz zależny od społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia oraz potrzeb lub zainteresowań danej osoby.
Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą kompetencją:
Kompetencja porozumiewania się w obcych językach wymaga znajomości słownictwa i gramatyki funkcjonalnej oraz świadomości głównych typów interakcji słownej i rejestrów języka. Istotna jest również znajomość konwencji społecznych oraz aspektu kulturowego i zmienności języków.
Na niezbędne umiejętności w zakresie komunikacji w językach obcych składa się zdolność rozumienia komunikatów słownych, inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz czytania, rozumienia i pisania tekstów, odpowiednio do potrzeb danej osoby. Osoby powinny także być w stanie właściwie korzystać z pomocy oraz uczyć się języków również w nieformalny sposób w ramach uczenia się przez całe życie.
Pozytywna postawa obejmuje świadomość różnorodności kulturowej, a także zainteresowanie i ciekawość języków i komunikacji międzykulturowej.