Dla dyrektorów

Cloud Computing po amerykańsku, ale nasza "chmura" też istnieje

*** - Zarządzanie zasobami ludzkimi - ***
1. Platforma edukacyjna Moodle OEIiZK
2. Obowiązujące i przygotowywane zapisy standardów przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
Przyszłość jest w chmurze komputerowej - prezentacja Grażyny Gregorczyk
Dyrektorze, pobujaj w chmurze - artykuł Marcina Zaroda
O platformie Moodle - prezentacja Grażyny Gregorczyk

Nowe media w polskiej szkole - raport do pobrania

Dzieci sieci - mashup o badaniach komunikacyjnych najmłodszych

Obowiązujące standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie TIK.

Samoocena dotycząca spełnienia standardów przygotowania w zakresie TIK - w przygotowanym arkuszu, warto się sprawdzić samodzielnie.

TIK w awansie zawodowym nauczyciela.

Przygotowywane nowe standardy TIK dla nauczycieli ze strony prof. M. Sysło.
Propozycja nowych standardów, wersja 2.2 - rok 2010.
Zaproszenie do dyskusji nad nowymi standardami.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) - propozycją sprawdzania umiejętności nauczycieli (w wersji dostosowanej).

Zmiana przekonań ograniczających, zasada pięciu palców w opracowaniu G. Gregorczyk.

Kierunki działań - Nowe technologie w edukacji, publikacja Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Dodatki do powyższych kierunków działań.
Przykład ankiety pn: "Wsparcie techniczne w szkole w zakresie TIK" utworzonej w formularzu Google

3. TIK w europejskiej przestrzeni edukacyjnej – dokumenty Polskie i UE

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Rozmowy z mistrzami kompetencji.

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK).

Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji.
Podstawowe informacje: Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.

Reforma programowa w Polskiej szkole.

4. Narzędzia

4. Google Dysk - http://drive.google.com
5. Glogster (bezpłatne narzędzie, w którym dokumenty tworzy się w „chmurze”) – do tworzenia plakatu interaktywnego, łatwego narzędzia do pracy grupowej.
Przykład na plakacie glogster: tematyka Web 2.0
6. Padlet - przykład zastosowania, instrukcja pracy w tym narzędziu
7. Bezpłatne narzędzie do tworzenia elektronicznego e-portfolio o nazwie MAHARA, przygotowywane na AGH.
8. Do skracania adresów: http://tiny.pl lub http://goo.gl


O portfolio według Psychologia kształcenia, autor Gerd Mietzel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
Opracowanie Lechosława Hojnackiego na temat E-portfolio jako innowacyjnej metody nauczania i oceniania
7. Blogowanie polonistki
8. Blog b. minister Katarzyny Hall. 
9. Blog b. minister Krystyny Szumilas

 
*** - Zarządzanie wiedzą - ***

Film wyjaśniający, czym są licencje Creative Commons

CreativeCommons Polska - udostępniaj swoją twórczość na jasnych przyjaznych zasadach.

Materiały do pobrania z CC (np. plakat o licencjach, Przewodnik po otwartości w publicznych instytucjach kultury)

CreativeCommons dla każdego - prezentacja w prezi J. Hofmokl i K. Śliwowskiego 
Serwis FlickrCC, służący  do wyszukiwania grafiki z licencją na publikację na stronie internetowej oraz do dodawania do fotografii informacji o autorze, miejscu pobrania i zasadach na jakich jest udostępniona wraz z foto edytorem.
Koalicja Otwartej Edukacji i jej działalność. 
Ciekawe lekcje na licencjach CC w:
Edukacja Medialna, W przedszkolu
Cyfrowa wyprawka.

Zagrożenia generowane przez nowe technologie

Pierwsza prezentacja na temat zagrożeń komputerowych
Materiały na temat bezpieczeństwa w sieci.
Sprawdź, czy Twoje hasło jest silne.
Chroń swoje dane osobowe - film.
Obrazowo o BHP przy komputerze - film.
Bezpiecznie i etycznie w cyfrowej szkole - film dotyczący zapisów w PP na temat bezpieczeństwa i etyki.
Jak reagować na cyberprzemoc? - poradnik
Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online - rekomendacje dla szkół


Narzędzia

   - Czy można być anonimowym w sieci - test wielokrotnego użytku,
   - Prywatność w sieci - krzyżówka,
   - Rodzaje danych osobowych - dobieranie pół w tabeli,
   - Niebezpieczne pytania i bezpieczne odpowiedzi - dobieranie w pary,
   - Hasła o ochronie danych osobowych - wisielec

Jak się piszesz, tak Cię widzą. Jak dbać o wizerunek w social media?

Narzędzia Google - możliwości ich wykorzystania w szkole: Google Mapy, Google Earth (do pobrania), Instytut Kultury np:

Nauka programowania dla wszystkich uczniów
5 powodów, by uczyć dzieci programowania
Godzina kodowania, zobacz ilu spróbowało, więc chociaż rozpocznij, idź, obejrzyj 2 min. film i napisz kilka linii kodu.
Mistrzowie kodowania, - film promujący projekt
Scratch jest projektem Lifelong Kindergarten Group z MIT Media Lab


*** - Zarządzanie jakością - ***

Zarządzanie wizerunkiem szkoły - blog

Doktryna jakości według prof. A. Blikle, książka udostępniana w domenie publicznej, zawsze do pobrania na www.firmyrodzinne.pl.
Projekt Zarządzanie Oświatą. Zajrzyj materiały do pobrania.
Edukacyjna Wartość Dodana, portal zespołu badawczego (przy CKE).
Portal - System Ewaluacji Oświaty, Nadzór Pedagogiczny.


Dyrektor szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświaty.
EduTIKacja - zapraszam - najświeższe informacje o TIK w edukacji.
Edunews - portal o nowoczesnej edukacji.
EduFakty - miesięcznik blisko szkoły i nauczyciela.
Głos nauczycielski.
Edustyle - czyli edukacja w dobrym stylu?
Meritum - kwartalnik o bezpieczeństwie dzieci w sieci. 
Dydacto - portal dla nauczycieli, warto sprawdzić
Raport: Sytuacja i status dyrektorów szkół i placówek oświatowych z 11 I 2012
Pakt dla edukacji ogłoszony przez ZNP - warto przeczytać rozdział: Rola organu prowadzącego i dyrektora w zarządzaniu szkołami (str. 7), włos się jeży ile obowiązków ma dyrektor szkoły.